DAKKAR

Młotek brukarski

Nazwa
Młotek Brukarski Gumowy